Náhradní plnění

Společnost Úklidové služby Jana s.r.o., je společnost, která poskytuje náhradní plnění dle aktuálních legislativních podmínek.
Měli byste vědět: V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Jedná se o tzv. náhradní plnění.
Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

1) zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo

2) odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, nebo

3) odvést do státního rozpočtu cca 61 tisíc Kč za každou povinnou OZP.